Distributie

Hoe kun je grip houden op je afzetkanaal zonder de regels te overtreden?

Je streeft naar distributeurs van hoog niveau die niet stunten met prijzen en geen compromissen sluiten op het gebied van service. Dat is belangrijk voor de positionering van je product.

Het mededingingsrecht stelt grenzen aan de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het gedrag van distributeurs. De regels verschillen nog wel eens tussen de landen, zo ook de houding van autoriteiten. Het is dus een uitdaging om te achterhalen wat wel en niet mogelijk is. 

ACM gaat strikter handhaven 

Tot vorig jaar trad de ACM nauwelijks op tegen concurrentiebeperkende afspraken in de distributieketen. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, heeft in december 2018 aangekondigd strenger te zullen optreden. Kort daarna deed de ACM invallen bij fabrikanten van consumentengoederen en winkeliers omdat zij worden verdacht van het maken van afspraken over minimumprijzen.

Verticale beperkingen

Beperking van het gedrag van partners in de verticale keten mag, als wordt voldaan aan strikte voorwaarden. Een goede juridische toets is aan te raden, de boetes kunnen namelijk net zo hoog zijn als bij “echte” kartelvorming.

Zorg verder dat je een mededingingsrechtelijke check laat doen van overeenkomsten en situaties waarin exclusieve distributie en selectieve distributie, franchise en agentuur een rol spelen. Ik heb op dit raakvlak van distributie en mededinging veel ervaring.

Digitalisering en e-commerce

E-commerce en verkoop via platforms zoals Amazon en Bol.com staan volop in de belangstelling van mededingingsautoriteiten. Er wordt toenemend onderzoek gedaan naar beperkingen van online sales, zoals verkoop via platforms en het beperken van het gebruik van prijsvergelijkingstools. Ook lopen er onderzoeken naar het gebruik van algoritmes, blockchain en geo-blocking. 

Grensoverschrijdende distributie

Door de globalisering is zaken doen vaak internationaal. Mogelijk heb je advies nodig uit meerdere landen. Ik beschik over een uitgebreid netwerk van deskundige partners voor ondersteuning in het buitenland. Dit waardevolle netwerk garandeert continuïteit in grensoverschrijdende zaken.

Heb je advies nodig over distributie?

Mijn ervaring met distributiezaken is ruim en internationaal. Van kort advies over exclusiviteit, tot complete herinrichting van wereldwijde distributiesystemen inclusief de beëindiging van bestaande overeenkomsten en procedures daarover.