Autoriteit Consument & Markt

Een onderzoek naar overtreding van de mededingingsregels begint vaak met een bedrijfsinval.

Onderzoek ACM

De ACM staat op de stoep en wil een onderzoek doen naar het bedrijf. Er is sprake van een verdenking van een overtreding van de Mededingingswet. Inspecteurs willen ruimtes doorzoeken en personen interviewen. Je begrijpt hier niets van. Waar zijn ze naar op zoek?

De onderneming is geen lid van een kartel.
Er zijn geen afspraken gemaakt over marktverdeling.
En ook geen prijzen afgestemd met concurrenten.
Wat is er dan aan de hand?

Antwoord: De ACM ziet het anders. En ze hebben misschien nog gelijk ook.

Een overtreding

De ACM zoekt niet alleen naar afspraken met concurrenten over prijzen of marktverdeling. Je kunt de Mededingingswet op veel manieren overtreden. Zelfs zonder dat je die intentie ooit hebt gehad. 

En zo gebeurde het dat je een distributieovereenkomst hebt opgezegd met een dealer die online forse kortingen verstrekte. Zijn prijzen gingen tot ver beneden de adviesprijs. Het maakte jou niet uit hoe hoog die kortingen waren, je laat je dealers normaal gesproken volledig vrij, maar andere dealers klaagden erover en je kon het je niet veroorloven dat zij jouw product uit hun schap zouden halen. Dus je moest wel stappen ondernemen. Helaas is zulke afstemming vaak ook verboden. 

Krijg je te maken met de Autoriteit Consument & Markt?

De inspecteurs van de ACM zijn ervaren en hebben hun bezoek zorgvuldig voorbereid. Voor jou is de situatie onbekend en onverwacht, waardoor er een risico is dat iemand iets nadeligs zegt of de ACM bevoegdheden ruim interpreteert. Ik heb ruime ervaring met invallen en help graag je belangen te beschermen.

Boete ACM

De ACM is streng en kan hoge boetes opleggen. Aan de onderneming en ook aan privé-personen. Denk aan directeurs en andere leidinggevenden. De dreiging van persoonlijke boetes maakt zo’n onderzoek extra belastend. 

Clementie 

Als er sprake is geweest van een overtreding, weet ik hoe je veilig aanspraak kunt maken op clementie en korting op de boete. En of het verstandig is om daarvoor te gaan. Wordt er een boete opgelegd, dan voeren we het beste verweer. Bij al deze handelingen is het belangrijk dat een gespecialiseerd advocaat mededingingsrecht wordt ingeschakeld.

Overtreding melden, tips en klachten

Ook als een ander bedrijf de mededingingsregels overtreedt, kun je daarvoor terecht bij de mededingingsautoriteiten. Stel dat je concurrentiepositie wordt benadeeld doordat een partij met marktmacht oneerlijke prijzen rekent, of weigert te leveren. Of dat  ondernemingen die samenwerken de concurrentie vervalsen. Je kunt zulke situaties melden bij de ACM, de Europese Commissie en vrijwel alle mededingingsautoriteiten.  

Overweeg je een klacht in te dienen ?

Wil je weten hoe dat werkt, een klacht indienen, al dan niet anoniem?